پوستر، یک ابزار رسانه‌ای

این مقاله در روزنامه اقتصاد کیش و در تاریخ دوشنبه ۱۲شهریور ماه 1397 به قلم علی دل‌زنده‌روی منتشر شده است
This article was published in Kish Eghtesad newspaper on Monday, September 3, 2018 by Ali Delzendehrooy

Leave a Reply

three × 4 =