طراحی گرافیک و یک قدم به جلو

این مقاله در روزنامه اقتصاد کیش و در تاریخ دوشنبه 20 مرداد ماه 1397 به قلم علی دل‌زنده‌روی منتشر شده است.
This article was published in Kish Eghtesad newspaper on Monday, August 11, 2018 by Ali Delzendehrooy

Leave a Reply

two × five =