پوستر، یک ابزار رسانه‌ای

این مقاله در روزنامه اقتصاد کیش و در تاریخ دوشنبه ۱۲شهریور ماه 1397 به قلم علی دل‌زنده‌روی منتشر شده است This article was published in Kish Eghtesad newspaper on Monday, September 3, 2018 by Ali Delze…

Read More

طراحی گرافیک و یک قدم به جلو

این مقاله در روزنامه اقتصاد کیش و در تاریخ دوشنبه 20 مرداد ماه 1397 به قلم علی دل‌زنده‌روی منتشر شده است. This article was published in Kish Eghtesad newspaper on Monday, August 11, 2018 by Ali Delzen…

Read More

Afdesta Fusion

Afdesta Fusion Style Introduction: Afdesta style is a fusion of classic methods of photography, digital illustration, and graphic design, aimed to create artworks to protest filth and portrait humans&…

Read More

CVI Canvas

visual & organizational identity – CVI Canvas Canvas Visual Organization Identity is a strategic plan for better understanding of customer, product and business privileges. This canvas provi…

Read More