روز سینما و اعجاز پوسترهای سینمایی

این مقاله در روزنامه اقتصاد کیش و در تاریخ دوشنبه 19شهریور ماه 1397 به قلم علی دل‌زنده‌روی منتشر شده است
This article was published in Kish Eghtesad newspaper on Monday, September 10, 2018 by Ali Delzendehrooy

Leave a Reply

9 − 9 =