Asma Ul Husna Exhibition

In 2014, I held an exhibition of my works, Asma ul husna. This exhibition was held at the Afdesta Art Gallery. More than 40 works were exhibited at the exhibition.

نمایشگاه آثار تایپوگرافی و کالیگرافی های اسماء الحسنی علی دل زنده روی

این نمایشگاه با بیش از ۲۰ اثر اسماء الحسنی برگزار شد در گالری افدستا برگزار شد . آثار با بهره گیری از تایپوگرافی و کالیگرافی مدرن در مردادماه ۱۳۹۳ در گالری اَفدستا نمایش داده شد. آثار این نمایشگاه پس از خطاطی، با رویکردی متفاوت نسبت به حروف نگاری به رایانه منتقل شده است .  پس از تصویرسازی همچنین فضاسازی از طریق بافت و رنگ منتشر می گردند. آثار اسماء الحسنی نمایش داده شده، عبارتند از ( الله، بسم الله، هو الرحیم، هوالرزاق، هوالحق و … است. علی دل زنده روی بیش از ۱۰ سال است که در حوزه گرافیک فعال بوده و برگزیده ی دوسالانه ها همچنین جشنواره های متعدد داخلی و خارجی نیز می باشد.

علی دل زنده روی که مدیر نگارخانه و جشنواره بین المللی مجازی – هنری اَفدستا است. سال هاست که در حوزه ی هنری نه تنها موجب مشارکت هنرمندان در عرصه های هنری شده است؛ بلکه از طریق برگزاری رویدادهای متعدد اقتدار ایران را در سطح جهان بواسطه فعالیتهای هنری ثابت نموده است. وی در ارتباط با فضای آثارش عنوان می کند: ” هدف از طراحی متفاوت و نقش بندی این آثار صرفاً ارتباط بصری خاص و نوینی است که سعی کرده ام برای درک بهتر از هر واژه و احساس متفاوتی نسبت به آثار انجام دهم.

Leave a Reply

7 + sixteen =