Interview of Kish Va Zendegi with Ali Delzendehrooy

مصاحبه زنده تلویزیونی در برنامه کیش و زندگی شبکه جزیره کیش با علی دل زنده روی به مناسبت برگزاری کارگاه طراحی پوستر اهداء زندگی و نمایشگاه آن در جزیره کیش – اردیبهشت ماه 1397

 

Leave a Reply

19 + 13 =