Interview with Ali Delzendehrooy

Interview of Kish Va Zendegi with Ali Delzendehrooy

مصاحبه زنده تلویزیونی در برنامه کیش و زندگی شبکه جزیره کیش با علی دل زنده روی به مناسبت برگزاری کارگاه طراحی پوستر اهداء زندگی و نمایشگاه آن در جزیره کیش – اردیبهشت ماه 1397  …

Read More