Panart Interview

متن کامل مصاحبه در مجله دیجیتال هنرهای تجسمی  پان آرت نسخه بیستم / مردادماه نود و سه  چطور با هنرهای تجسمی آشنا شدید؟ و فعالیت در این رشته از کی آغاز شد؟! آشنایی با این رشته و فعالیت در رشته های تجسمی…

Read More